Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pripremna akcija — informativni alat pristupačan korisniku o regulacijskim shema...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum objave na TED-u:
27/11/2019
Rok za primitak ponuda:
14/02/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
MOVE/B4/2019-498
Pripremna akcija — informativni alat pristupačan korisniku o regulacijskim shemama za pristup vozila gradovima i regijama
U svjetlu brzog razvoja regulacija pristupa vozila gradovima (Urban Vehicle Access Regulations-UVAR-a) u EU-u, Europski parlament smatra da je informacijski alat koristan instrument za građane koji putuju unutar EU-a.Stoga je opći cilj ove pripremne akcije poticanje informacija korisnika u prometu u stvarnom vremenu o gradskim i regionalnim shemama pristupa.Specifični je cilj nadmetanja provesti pilot-projekt usmjeren na omogućavanje korisnicima cestovnog prometa, posebice vozačima (tj. profesionalnim i neprofesionalnim vozačima) da budu u potpunosti informirani o gradskim i regionalnim shemama pristupa. To uključuje rad na potrebnim alatima, tj. standardizaciju i pružanje podataka za integraciju informacija u alate kao što su aplikacije ili navigacijski uređaji. To uključuje i omogućavanje stvaranja potrebnih informacija radi usklađivanja s propisom o jedinstvenom digitalnom ulazu.Geografski opseg ovog pilot-projekta obuhvaća barem 4 države članice koje pokrivaju oko 80 % postojećih gradskih vozila.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73120000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Etape
27/11/2019 00:00
14/02/2020 16:00
18/02/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 229-561113
Poziv na nadmetanje
27/11/2019 00:00