Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Grupa 1 Razvoj integriranih komunikacijskih kampanja i razvoj usluga povezanih s...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
28/10/2019
Rok za primitak ponuda:
15/01/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/COM/2019/01
Grupa 1 Razvoj integriranih komunikacijskih kampanja i razvoj usluga povezanih s multimedijskim i mrežnim komunikacijama kao samostalnih proizvoda Grupa 2 Razvoj statičkih i interaktivnih informacija
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) vodeće je tijelo EU-a za ovaj poziv na nadmetanje. Sljedeća tijela EU-a pridružuju se ovom pozivu: Ured BEREC-a, CEPOL, EBA, EIB, EIOPA, ERA, BBI JU, ESMA i SRB. Cilj je poziva na nadmetanje sljedeći: razvoj integriranih komunikacijskih kampanja i razvoj usluga povezanih s multimedijskim i mrežnim komunikacijama kao samostalnih proizvoda te razvoj statičkih i interaktivnih informacija i proizvoda pripovijedanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
79341400
JA09
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
28/10/2019 00:00
15/01/2020 14:30
16/01/2020 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Razvoj integriranih komunikacijskih kampanja i razvoj usluga povezanih s multimedijskim i mrežnim komunikacijama kao samostalnih proizvoda
Kako je opisano u dokumentaciji za nabavu.
Grupa 2
Razvoj statičkih i interaktivnih informacija i proizvoda pripovijedanja
Kako je opisano u dokumentaciji za nabavu.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 242-593678
Ispravak
16/12/2019 00:00
2019/S 239-585409
Ispravak
11/12/2019 00:00
2019/S 233-570456
Ispravak
03/12/2019 00:00
2019/S 226-553005
Ispravak
22/11/2019 00:00
2019/S 208-506345
Poziv na nadmetanje
28/10/2019 00:00