Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Višestruki okvirni ugovori u kaskadi o pružanju usluga privremenog osoblja Europ...
Javni naručitelj:
European Chemicals Agency (ECHA)
Datum objave na TED-u:
28/11/2019
Rok za primitak ponuda:
09/01/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
ECHA/2019/359
Višestruki okvirni ugovori u kaskadi o pružanju usluga privremenog osoblja Europskoj agenciji za kemikalije
Sklapanje višestrukih okvirnih ugovora o pružanju usluga u kaskadi s nekoliko pružatelja usluga za pružanje privremenih usluga za ECHA-u kako bi se proveli zadaci koji odgovaraju profilima navedenima u uputama za nadmetanje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79620000
FI1B1
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.
Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.
Etape
28/11/2019 00:00
09/01/2020 14:00
10/01/2020 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 230-563376
Poziv na nadmetanje
28/11/2019 00:00