Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Sigurnosne usluge za Delegaciju Europske unije i ured ECHO-a u Pakistanu
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
18/06/2020
Rok za primitak ponuda:
26/04/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS/DELPAKI/2020/CPN/0002
Sigurnosne usluge za Delegaciju Europske unije i ured ECHO-a u Pakistanu
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine za koje je odgovoran javni naručitelj. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, među ostalim, usluge zaštitara i sustave „aktivnog” praćenja s pomoću GPS-a/GPRS-a.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najbolji omjer cijene i kvalitete
15,585,000.00 EUR
15,585,000.00 EUR
79710000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
Etape
18/06/2020 00:00
26/04/2021 23:59
01/09/2020 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 147-360685
Ispravak
31/07/2020 00:00
2020/S 117-282805
Poziv na nadmetanje
18/06/2020 00:00