Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
AO 10606 nabava pozadinskog ureda za oznake digitalnog objekta (DOI) i usluga po...
Javni naručitelj:
Publications Office of the European Union (OP)
Datum objave na TED-u:
06/08/2014
Rok za primitak ponuda:
17/09/2014
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO 10606.
AO 10606 nabava pozadinskog ureda za oznake digitalnog objekta (DOI) i usluga povezanih s DOI-jem
Svrha je poziva na nadmetanje odabir najviše 3 gospodarska subjekta za pružanje usluga povezanih s pozadinskim uredom za DOI i drugih usluga povezanih s DOI-jem.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
06/08/2014 00:00
10/09/2014 23:59
17/09/2014 23:59
25/09/2014 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2014/S 161-288268
Ispravak
23/08/2014 00:00
2014/S 149-267129
Poziv na nadmetanje
06/08/2014 00:00