Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Polica osiguranja za pomoć i životno/invalidsko osiguranje u korist članova, del...
Javni naručitelj:
European Economic and Social Committee (EESC)
Datum objave na TED-u:
03/02/2020
Rok za primitak ponuda:
16/03/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
CESE/2020/A.3 MEM/1
Polica osiguranja za pomoć i životno/invalidsko osiguranje u korist članova, delegata CCMI-ja, zamjenika i stručnjaka EGSO-a
Sklapanje ugovora kako bi bio pokriven policom za pomoć i životno osiguranje/osiguranje u slučaju invaliditeta. Na taj način će se osiguranim stranama, u obnašanju njihovih dužnosti, pružiti puno pokriće osiguranjem na dane kad prisustvuju sastancima ili događanjima EGSO-a, uključujući sva putovanja koja su time uključena. Policom će osiguranja biti pokriveni: članovi EGSO-a, predstavnici CCMI-ja, zamjenici članova i stručnjaci EGSO-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najniža cijena
66512000
BE10
Etape
03/02/2020 00:00
16/03/2020 23:59
23/03/2020 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 047-109786
Ispravak
06/03/2020 00:00
2020/S 023-050156
Poziv na nadmetanje
03/02/2020 00:00