Detalji poziva na dostavu ponuda

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Naziv:
Razvoj i podrška infrastrukturi i uslugama vezanim uz suradnju u okviru kibernet...
Javni naručitelj:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Datum objave na TED-u:
17/02/2020
Rok za primitak ponuda:
30/03/2020
Status:
Otvorite
Informacije
ENISA F-COD-20-T03
Razvoj i podrška infrastrukturi i uslugama vezanim uz suradnju u okviru kibernetičke krize u EU-u (3 grupe)
ENISA želi sklopiti ugovor o uslugama s najmanje 3 pružatelja usluga po grupi koji mogu pružati podršku u području suradnje u okviru kibernetičke krize u EU-u. 3 su glavna područja:Grupa 1: Izrada materijala za vježbe, izazove i osposobljavanje;Grupa 2: Nabava infrastrukture za operativnu suradnju i vježbe; iGrupa 3: Izrada audio-vizualnog materijala, podrška za novinare, javne poslove i administrativne usluge.Uspješni će ponuditelji tada moći sudjelovati u postupcima „ponovnog otvaranja nadmetanja“ između više okvirnih izvoditelja za svaku grupu.Ponuditelji mogu dostaviti ponude za samo 1 ili više grupa i potiču se na formiranje konzorcija i/ili korištenje podizvoditelja kako bi ispunili minimalne zahtjeve za svaku grupu.
Usluge
Otvoreni postupak
Otvorite
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
72000000
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Izrada materijala za vježbe, izazove i osposobljavanje Očekuje se da će ponuditelji posjedovati stručnost i znanje o nekoj od sljedećih tema:(a) opsežno iskustvo u području tehničke kibersigurnosti;(b) opsežno znanje o krajoliku kibersigurnosnih prijetnji;(c) iskustvo u tehničkoj analizi incidenata, npr. zlonamjerni softver, analiza protokola, forenzika;(d) razvoj tehničkih artefakta/materijala za incidente;(e) dobro tehničko poznavanje ispitivanja upada u sustav;(f) iskustvo u pripovijedanju, osmišljavanje igara i priprema scenarija;(g) iskustvo u natječajima iz kibersigurnosti (uključujući CTF-ove), vježbi i igara;(h) iskustvo s osvajanjem zastave (capture-the-flag), crvenim i plavim timovima, escape room igrama itd.;(i) iskustvo s hardverskim izazovima;(j) poznavanje igrifikacije i ozbiljnih igara;(k) iskustvo u razvoju materijala za osposobljavanje na području kibersigurnosti;(l) iskustvo u razvoju materijala za e-učenje na području kibersigurnosti;(m) iskustvo u općem upravljanju informacijskom sigurnošću;(n) iskustvo u pružanju osposobljavanja i predavanja stručnjacima iz područja kibersigurnosti.
Grupa 2 Nabava infrastrukture za operativnu suradnju i vježbe Da bi bio prihvatljiv, ponuditelj mora dokazati poznavanje barem jedne od donjih kategorija:(a) pružanje, upravljanje i podrška infrastrukturi za platforme na lokaciji i/ili u oblaku, kao što su:— planiranje mrežne i hardverske infrastrukture,— implementacija infrastrukture,— podrška i administracija infrastrukture,— integracija infrastrukture s postojećim platformama,— prikladne pomoćne usluge u skladu s definiranim ugovorima o razini usluge (npr. korisnička podrška, 24 sati dnevno, 7 dana u tjednu).(b) softver:— razvoj i održavanje softvera: ispitivanje, kontinuirana integracija, kontinuirana isporuka, osiguranje kvalitete itd.,— upravljanje ranjivošću,— DevOps.(c) usluge revizije:— opće usluge revizije (npr.: ISO 27000, GDPR itd.),— ispitivanje upada u sustav infrastrukture na lokaciji i u oblaku, softver i kod,— očvršćivanje platforme.(d) Nove tehnologije: stručnost u novim istraživanjima/novim tehnologijama, kao što su:— umjetna inteligencija (nadzirano/nenadzirano učenje, obrada prirodnog jezika, strojno učenje),— analitika velikih podataka, rudarenje/klasifikacija/razvrstavanje podataka, obrada podataka, objedinjavanje i vizualizacija podataka iz niza različitih otvorenih izvora,— tehnologije lanca blokova za sigurnost, provjeru i praćenje.(e) Razvoj, pružanje, podrška i održavanje specijaliziranih platformi:— platforme za kibernetičke vježbe,— capture-the-flag platforme,— platforme kibernetičkog raspona,— osposobljavanje za IT signurnost/opće osposobljavanje, platforme za e-učenje,— platforme informacija otvorenog izvora,— suradničke platforme za kibernetičke krize.
Grupa 3 Izrada audio-vizualnog materijala, podrška za novinare, javne poslove i administrativne usluge Očekuje se da će ponuditelji posjedovati stručnost i znanje o sljedećim temama:(a) proizvodnja audio-vizualnog materijala:— produkcija videozapisa,— računalne grafike, infografike,— posebni efekti,— promotivni materijal,— gluma ili pristup glumcima,— pripovijedanje,— komunikacija i prezentiranje,— poznavanje barem pisanog i govornog engleskog jezika (poznavanje drugih jezika EU-a je prednost).(b) usluge tajništva:— moderiranje vježbi za kibersigurnost (političko/operativno/tehničko na razini EU-a),— vođenje zapisnika,— podrška projektnoj dokumentaciji,— pružanje izvješća sa konferencija/radionica,— poznavanje barem pisanog i govornog engleskog jezika (poznavanje drugih jezika EU-a je prednost).(c) pružanje stručnosti u scenarijima javnih poslova i medijskim scenarijima za kibernetičke vježbe, izazove i ostale aktivnosti:— novinarska stručnost,— stručnost komunikacije s javnošću,— strategija javnih poslova, planiranje, razvoj i izvršavanje,— izrada prijedloga medijskih scenarija, događanja i unosa za kibernetičke vježbe,— igranje uloga medijskih stručnjaka (novinara) tijekom kibernetičkih vježbi,— poznavanje barem pisanog i govornog engleskog jezika (poznavanje drugih jezika EU-a je prednost).(d) pružanje stručnosti u aktivnostima vođenja projekta:— planiranje i održavanje sastanaka,— podrška projektnoj dokumentaciji,— poznavanje barem pisanog i govornog engleskog jezika (poznavanje drugih jezika EU-a je prednost),— informacije i predmeti isporuke povezani s upravljanjem projektom (Ganttov dijagram, prekretnice, rizik, mjere ublažavanja itd.).(e) pružanje stručnosti u uslugama prevođenja i usmenog prevođenja:— usluge usmenog prevođenja na lokaciji,— podrška događanjima i konferencijama,— prevođenje dokumenata,— simultano prevođenje,— prevođenje preko telefona.(f) lektoriranje i uređivanje dokumenata, studija (engleski jezik).
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2020/S 054-127375 Ispravak 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Poziv na nadmetanje 17/02/2020 00:00