Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Europski alat samoprocjene učinkovitosti resursa za mala i srednja poduzeća
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
30/08/2014
Rok za primitak ponuda:
06/10/2014
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
EASME/COSME/2014/005.
Europski alat samoprocjene učinkovitosti resursa za mala i srednja poduzeća
Predmetni poziv na nadmetanje ima za cilj odabrati pružatelja usluga za razvoj i ispitivanje europskog alata samoprocjene učinkovitosti resursa za mala i srednja poduzeća, u daljnjem tekstu „alat” i kataloga mjera za poboljšanje učinkovitosti resursa, u daljnjem tekstu „katalog” koji će omogućiti europskim malim i srednjim poduzećima poboljšanje razumijevanja učinkovitosti resursa i odrediti koji se koraci mogu poduzeti za poboljšanje učinkovitosti. Posebice, pružatelj će usluga biti odgovoran za razvoj prototipova alata i kataloga putem nabave obilježja, sadržaja i komponenti koje su potrebne kako bi se oni uspostavili i integrirali u mrežnu aplikaciju koju će interno razviti IT služba/e Europske komisije.Alat, uključujući katalog, smatra se prvim modulom s ciljem uspostavljanja Europskog centra za izvrsnost učinkovitosti resursa (COSME 2015.), u daljnjem tekstu „centar”, te će ga centar dalje razviti, integrirati i poboljšati. Alat treba projektirati za pružanje europskim malim i srednjim poduzećima bilo kojeg sektora, veličine (mala, srednja i mikro poduzeća) i geografskog područja metode za procjenu učinkovitosti njihovih resursa i za istraživanje mjera koje bi se mogle usvojiti za poboljšanje učinkovitosti na isplativ način. Tom će se aktivnosti razviti prototip europskog alata samoprocjene za mala i srednja poduzeća na temelju postojećih, dokazanih metodologija koje će se prevesti i prilagoditi kontekstu diljem EU-a, kao i prototipa kataloga različitih vrsta mjera za poboljšanje učinkovitosti resursa, pružanjem podataka i informacija o njihovoj učinkovitosti, učinku konkurentnosti i isplativosti. Podaci prikupljeni putem prototipa alata i kataloga bit će uključeni u europsku bazu podataka o učinkovitosti resursa, koju će interno uspostaviti i razviti IT služba/e Europske komisije. Konačno, alat, katalog o cjelokupnoj integraciji mrežne aplikacije ispitat će pružatelj usluga s malim i srednjim poduzećima.Važno je istaknuti da je opseg ove aktivnosti ograničen na razvijanje prototipova alata i kataloga i njihovo ispitivanje s malim i srednjim poduzećima. Razvijene verzije koje su spremne za korištenje, koje će se integrirati u mrežnu aplikaciju koju će interno razviti IT služba/e Europske komisije, stavit će se na raspolaganje javnosti i javno koristiti samo nakon korištenja u okviru centra koji će ih poboljšati i dovršiti s dodatnim podacima i informacijama.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
30/08/2014 00:00
Nije dostupno
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2014/S 166-295687 Poziv na nadmetanje 30/08/2014 00:00