Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga skrbi za djecu EFSA-ina osoblja
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
05/03/2020
Rok za primitak ponuda:
15/05/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/HUCAP/2020/01
Pružanje usluga skrbi za djecu EFSA-ina osoblja
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi (Italija) planira pozivom na nadmetanje odabrati više jaslica/ustanova za skrb o djeci koji su spremni primiti djecu EFSA-ina osoblja od školske godine 2020.–2021.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
80110000
Etape
05/03/2020 00:00
15/05/2020 14:30
25/05/2020 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Grupa 1 – Jaslice Pružanje usluga jaslica za djecu EFSA-ina osoblja
Grupa 2 Grupa 2 – Vrtić Pružanje usluga vrtića za djecu EFSA-ina osoblja
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2020/S 090-213677 Ispravak 08/05/2020 00:00
2020/S 078-183249 Ispravak 21/04/2020 00:00
2020/S 055-129870 Ispravak 18/03/2020 00:00
2020/S 046-107704 Poziv na nadmetanje 05/03/2020 00:00