Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Imenovanje tehničkog tajništva za podršku provedbi Direktive 2010/35/EU
Javni naručitelj:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum objave na TED-u:
22/06/2020
Rok za primitak ponuda:
20/07/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
MOVE/2020/OP/0006
Imenovanje tehničkog tajništva za podršku provedbi Direktive 2010/35/EU
Predmet je ugovora pružanje usluga tehničkog tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi (Transportable Pressure Equipment Directive — TPED NBG). Direktivom 2010/35/EU uspostavlja se u potpunosti slobodno tržište za stavljanje na tržište i uporabu pokretne tlačne opreme. Međutim, Direktiva obuhvaća plinove koji se prenose pod tlakom te se pruža organizacija razmjene iskustva među državama članicama u odnosu na politiku prijavljivanja i nadzor nad tržištem. Radi osiguranja ravnopravnih uvjeta, suradnja prijavljenih tijela u okviru Direktive 2010/35/EU ključan je element za ispravnu primjenu pravnog instrumenta u EU-u i povezanim državama članicama. Potrebna je posebna stručnost u području pokretne tlačne opreme i Direktive 2008/68/EZ (ADR, RID i ADN).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
Najbolji omjer cijene i kvalitete
150000.00 EUR
150000.00 EUR
76100000
BE100
Uvjeti za sudjelovanje
Ponuditelj mora dokazati iskustvo rada od pet godina u okviru pokretne tlačne opreme — Direktive 2010/35/EU i Direktive 2008/68/EZ, kao i u povezanim postupcima normizacije. Ponuditelj mora dostaviti dokaze o pristupu primjenjivim normama. Ponuditelj mora dokazati iskustvo od dvije godine u pripremi i provođenju tajničkog posla za sastanke, mogućnost sastavljanja planova sastanaka, radnih dokumenata i zapisnika, kao i pružanja pregleda. Ponuditelj mora dokazati sposobnost sastavljanja izvješća u području pokretne tlačne opreme na engleskom jeziku.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
22/06/2020 00:00
20/07/2020 23:59
22/07/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 119-288059
Poziv na nadmetanje
22/06/2020 00:00