Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 20...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave na TED-u:
20/03/2020
Rok za primitak ponuda:
08/05/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMPL/LUX/2020/OP/0004
Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.
Ovaj je poziv na nadmetanje za vanjsku i nezavisnu studiju za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.Studija mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na ocjenu definiranu smjernicama za bolje reguliranje i alatima u područjima navedenim u pozadinskom odjeljku.Studija će obuhvatiti mjere koje su različiti dionici poduzeli na nacionalnoj razini i razini EU-a, uključujući UK, kao odgovor na strateški okvir EU-a o zdravlju i zaštiti na radu, 2014.-2020., te će se procijeniti utjecaj strateškog okvira EU-a na zdravlje i zaštitu na radu, 2014.-2020. Studija će ocijeniti u kojoj su mjeri postignuti opći i posebni ciljevi, odnosno kakav je bio učinak postavljenih ključnih strateških ciljeva i raspona mjera za promicanje zdravlja i sigurnosti radnika.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79411000
LU000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
20/03/2020 00:00
08/05/2020 12:00
11/05/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 069-162997
Ispravak
07/04/2020 00:00
2020/S 057-134702
Poziv na nadmetanje
20/03/2020 00:00