Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
10/04/2020
Rok za primitak ponuda:
13/04/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT-1586
Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama te pružanje preventivne medicine
Grupa 1: Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će djelovati kao administrator treće strane (Third Party Administrator – TPA), tj. organizaciju koja će upravljati sustavom zdravstvenog osiguranja (Health Insurance Scheme – HIS), obrađivati zahtjeve za naknadu troškova, utvrđivati prihvatljivost medicinskih troškova, olakšati pristup medicinskoj skrbi i općenito poboljšati omjer cijene i kvalitete skrbi. TPA će pružati i aktuarske usluge koje se odnose na računovodstvo prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i aktuarske studije o financijskoj održivosti HIS-a.Grupa 2: Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati i centralizirati potpune medicinske preglede korisnicima grupe II; tj. organizaciju koja pruža preventivne medicinske procjene za Grupu EIB-a. Pružatelj usluga omogućit će i mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Uvjeti za sudjelovanje
Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje stručne djelatnosti u skladu s nacionalnim pravom.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
10/04/2020 00:00
13/04/2022 04:10
05/06/2020 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama
Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će djelovati kao administrator treće strane (Third Party Administrator – TPA), tj. organizaciju koja će upravljati sustavom zdravstvenog osiguranja (Health Insurance Scheme – HIS), obrađivati zahtjeve za naknadu troškova, utvrđivati prihvatljivost medicinskih troškova, olakšati pristup medicinskoj skrbi i općenito poboljšati omjer cijene i kvalitete skrbi. TPA će pružati i aktuarske usluge koje se odnose na računovodstvo prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i aktuarske studije o financijskoj održivosti HIS-a.TPA će morati učinkovito komunicirati s raznim dionicima iz zdravstvenog osiguranja: pružateljem medicinske pomoći (provider of medical assistance – PMA), osiguravateljem zdravstvenih troškova povezanih s radom (work-related medical expenses – IWME), pružateljem usluga preventivne medicine (preventive medicine services – PPM), internim timom EIB-a za Caisse de Maladie (CDM), unutarnjim i vanjskim aktuarima EIB-a, računovodstvenim timom EIB-a i dodijeljenim EIB-ovim voditeljem ugovora u odjelu za operacije ljudskih resursa.
Grupa 2
Pružanje preventivne medicine
Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati i centralizirati potpune medicinske preglede korisnicima grupe II; tj. organizaciju koja pruža preventivne medicinske procjene za Grupu EIB-a. Pružatelj usluga omogućit će i mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.Pružatelj usluga morat će učinkovito komunicirati s OHP-om Grupe EIB-a i dodijeljenim voditeljem ugovora EIB-a u sklopu odjela za odnose i dobrobit zaposlenika.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 076-179000
Ispravak
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Poziv na nadmetanje
10/04/2020 00:00