Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Epidemiološko znanje i iskustvo radi podrške temama povezanima s Uredbom (EU) 20...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
06/04/2020
Rok za primitak ponuda:
26/05/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Epidemiološko znanje i iskustvo radi podrške temama povezanima s Uredbom (EU) 2016/429 ili Zakonom o zdravlju životinja
Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja utvrđuju se pravila o sprečavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude. Od EFSA-e se zatražilo da osigura podršku Europskoj komisiji s pomoću znanstvenih mišljenja koja bi činila temelj za izradu akata o izmjeni i provedbenih akata kojima se podupire Uredba 2016/429. Ovo je nadmetanje podijeljeno u dvije grupe:Grupa 1: Pregled postojeće literature i drugih izvora relevantnih podataka u području antimikrobne rezistencije s dodatnim pregledom literature usmjerenim na odabrane bakterije antimikrobne rezistencije;Grupa 2: Procjena pripremljenosti, kontrole, mjera sprečavanja i ublažavanja kako bi se uključio pregled relevantne literature, dostupnih podataka i/ili bilo kojih drugih izvora informacija za popisane bolesti i njihove daljnje vjerodostojne analize.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pregled postojeće literature i drugih izvora relevantnih podataka u području antimikrobne rezistencije s dodatnim pregledom literature usmjerenim na odabrane bakterije antimikrobne rezistencije u cilju prikupljanja informacija o...
Trajanje okvirnog ugovora = 1 godina + 1 automatsko obnavljanje do ukupnog maksimalnog trajanja od 2 uzastopne godine.Informacije o proračunu = Grupa 1 — 250 000 EUR — iznos za nepredvidive situacije od 10 % i moguće indeksacije cijena već su uključeni u te gornje granice.Okvirni će se ugovor provesti s pomoću posebnih ugovora
Grupa 2
Procjena pripremljenosti, kontrole, mjera sprečavanja i ublažavanja kako bi se uključio pregled relevantne literature i/ili bilo kojih drugih izvora informacija za popisane bolesti i njihove daljnje vjerodostojne analize
Trajanje okvirnog ugovora = 1 godina + 1 automatsko obnavljanje do ukupnog maksimalnog trajanja od 2 uzastopne godine.Informacije o proračunu = Grupa 2 — 150 000 EUR — iznos za nepredvidive situacije od 10 % i moguće indeksacije cijena već su uključeni u te gornje granice.Okvirni će se ugovor provesti s pomoću posebnih ugovora.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 090-213676
Ispravak
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Poziv na nadmetanje
06/04/2020 00:00