Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Bankarske usluge
Javni naručitelj:
European Maritime Safety Agency
Datum objave na TED-u:
10/04/2020
Rok za primitak ponuda:
15/05/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMSA/OP/9/2020
Bankarske usluge
Bankarske usluge za izvršavanje plaćanja u EUR uglavnom u Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najniža cijena
66110000
PT17
Uvjeti za sudjelovanje
Navedeno u uputama za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
10/04/2020 00:00
15/05/2020 16:00
19/05/2020 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 072-170111
Poziv na nadmetanje
10/04/2020 00:00