Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Revizija zgrada Europskog parlamenta u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti za osob...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Datum objave na TED-u:
02/12/2014
Rok za primitak ponuda:
02/02/2015
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Revizija zgrada Europskog parlamenta u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti, osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha
A) Revizija zgrada Europskog parlamenta (lokacije u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu) u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti zgradama Europskog parlamenta za osobe smanjene pokretljivosti (OSP), osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha te u svrhu poboljšanja pokretljivosti tih osoba unutar navedenih zgrada.B) Revizija vanjskih uredskih zgrada Europskog parlamenta (informativni uredi i podružnice) koje se nalaze u državama članicama Europske unije, u svrhu unaprjeđenja pristupačnosti zgradama Europskog parlamenta za osobe smanjene pokretljivosti, osobito za osobe s oštećenjem vida ili sluha te u svrhu poboljšanja pokretljivosti tih osoba unutar navedenih zgrada.C) Studija za postavljanje, u Strasbourgu, centra za osobe s oštećenjem vida.D) Sastavljanje općeg priručnika (vade mecum) za svaku lokaciju, koji treba biti standardni dokument koji će se koristiti za planiranje i ocjenjivanje aktivnosti koje će se provesti u zgradama Europskog parlamenta na predmetnoj lokaciji.E) Sastavljanje vodiča za pristupačnost zgradama za svaku lokaciju, za pristup korisnika zgradama Europskog parlamenta na predmetnoj lokaciji.F) Sastavljanje, jednostavnim jezikom, informativnih letaka za posjetitelje i zainteresirane strane o projektima pristupačnosti Europskog parlamenta.G) Predlaganje sredstava komunikacije o projektima Europskog parlamenta u području pristupačnosti za osobe s invaliditetom, unutar i izvan zgrada Europskog parlamenta.H) Zadaci s pojedinačnom cijenom koji nisu izričito navedeni u prethodnim točkama A)–G), a koji su povezani s predmetom ovog ugovora kako je određeno u članku 3.8. tehničkih specifikacija.Revizije u prethodnim točkama A) i B) odnose se na zgrade koje trenutačno koristi ili će ih koristiti Europski parlament tijekom trajanja ugovora. Te revizije također mogu biti namijenjene zgradama koje Europski parlament nabavi tijekom trajanja ugovora te će, ako je to primjenjivo, biti u okviru zadatka s pojedinačnom cijenom.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 018-028027
Ispravak
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Poziv na nadmetanje
02/12/2014 00:00