Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
„Nabava namještaja”
Javni naručitelj:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave na TED-u:
15/11/2014
Rok za primitak ponuda:
02/03/2015
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
„Nabava namještaja”
Ovo je ugovor za nabavu namještaja i povezanih usluga. Podijeljen je na 5 grupa:— grupa 1: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za upravu i drugo osoblje”,— grupa 2: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za više rukovodeće osoblje”,— grupa 3: „Nabava radnih sjedala osmišljenih na društveno odgovoran način i proizvedenih na održiv način”,— grupa 4: „Nabava namještaja proizvedenog na održiv način za sobe za sastanke, osposobljavanja i konferencije”,— grupa 5: „Nabava rasvjetnih tijela proizvedenih na održivi način”.Točnije, ugovorom se želi pružiti potpuno integrirana usluga koja obuhvaća sve ili dijelove sljedećih usluga:— nabava, s montažom ili bez nje, dijelova namještaja (grupe 1–4),— pružanje usluga koje uključuju transport, raspakiravanje, montažu, povrat ambalaže i osposobljavanje (grupe 1–5),— prikupljanje korištenog namještaja za oporabu materijala (prikupljanje, ponovna upotreba, reklamacija i recikliranje materijala dobivenih iz otpada) (grupe 1–4)— obnova postojećeg namještaja za više rukovodeće osoblje (grupa 2),— izrada i ažuriranje mrežne stranice u obliku kataloga (grupe 1–5),— nabava rezervnih dijelova i dodatne opreme (unutar posebnog ugovora ali sklopljenog istim pružateljem usluga) (grupe 1–4).
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
15/11/2014 00:00
Nije dostupno
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za upravu i drugo osoblje
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:— prvenstveno, nabavu uredskog namještaja za upravu i drugo osoblje, uključujući povezane usluge,— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
Grupa 2
Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za više rukovodeće osoblje
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:— prvenstveno, nabavu uredskog namještaja za više rukovodeće osoblje, uključujući povezane usluge,— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
Grupa 3
Nabava radnih sjedala osmišljenih na društveno odgovoran način i proizvedenih na održiv način
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:— prvenstveno, nabavu radnih sjedala, uključujući povezane usluge,— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
Grupa 4
Nabava namještaja proizvedenog na održiv način za sastanke, osposobljavanja i konferencijske sobe
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:— prvenstveno, nabavu namještaja za sobe za sastanke, osposobljavanja i konferencije, uključujući povezane usluge,— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
Grupa 5
Nabava rasvjetnih tijela proizvedenih na održivi način
Cilj je sklopiti 1 okvirni ugovor za nabavu osvjetljenja, uključujući povezane usluge.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 029-048107
Ispravak
11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774
Ispravak
16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910
Poziv na nadmetanje
15/11/2014 00:00