Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Modernizacija izvješćivanja i širenja energetskih statistika
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
23/07/2020
Rok za primitak ponuda:
28/09/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Modernizacija izvješćivanja i širenja energetskih statistika
Statističke usluge koje čine predmet ovog poziva na dostavu ponuda podijeljene su u sljedeće grupe:Grupa 1: Raščlamba trendova proizvodnje i potrošnje energijeGrupa 2: Razvoj novih godišnjih upitnikaGrupa 3: Iskorištavanje novih podatkovnih izvora.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Ugovor o javnoj nabavi
955,000.00 EUR
79330000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Raščlamba trendova proizvodnje i potrošnje energije
Ova grupa pokriva razvoj metodologije za raščlambu trendova potrošnje energije. Metodologija treba biti u mogućnosti kvantificirati različite aspekte koji doprinose promjenama potrošnje energije (primjerice, ali ne ograničavajući se na: promjene stanovništva, gospodarski rast, klimatske učinke, promjene u gospodarskim aktivnostima i strukturi, promjene u izboru goriva).Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora (36 mjeseci) obuhvatiti 700 osoba-dana.
Grupa 2
Razvoj novih godišnjih upitnika
Ova grupa pokriva izradu višestrukih upitnika u MS Excel formatu za prikupljanje podataka u okviru Uredbe (EZ) br. 1099/2008 o energetskoj statistici, Uredbi (EU) 2016/1952 o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i nekim dodatnim prikupljanjem podataka koje provodi odjel za energiju Eurostata. Cilj je stvoriti učinkovite upitnike jednostavne za uporabu koji će olakšati unos podataka i provjeru valjanosti podataka za izvještavane zemlje.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora (36 mjeseci) obuhvatiti 500 osoba-dana.
Grupa 3
Iskorištavanje novih podatkovnih izvora
Cilj je grupe pružiti potrebne europske energetske statistike ranije nego što je to trenutno moguće ili koje nadopunjuju postojeće statistike.Cilj je grupe pronaći načine kako bi se najvažnije cjeline/podatkovne točke/pokazatelji/čimbenici učinili dostupnima mnogo ranije, odnosno pružili relevantni podatci što je prije moguće nakon završetka referentnog razdoblja (mjesečno, godišnje) i/ili pružiti podatke do sada korištene za nadopunu postojećih statistika.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora (36 mjeseci) obuhvatiti 360 osoba-dana.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 141-345727
Poziv na nadmetanje
23/07/2020 00:00