Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge praćenja i analize portugalskih medija
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
21/08/2020
Rok za primitak ponuda:
01/10/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMM/AWD/2020/49
Usluge praćenja i analize portugalskih medija
Dnevno medijsko praćenje vijesti u tiskanim, mrežnim i audiovizualnim medijima te analiza medija u Portugalu za potrebe Europskog parlamenta, na engleskom i portugalskom jeziku.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
200000.00 EUR
200000.00 EUR
92400000
PT
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
21/08/2020 00:00
01/10/2020 18:00
02/10/2020 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 162-391387
Poziv na nadmetanje
21/08/2020 00:00