Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor o komunikaciji za EURES i upravljanju događanjima Europskog nadzo...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave na TED-u:
06/07/2020
Rok za primitak ponuda:
10/08/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
VT/2020/024
Okvirni ugovor o komunikaciji za EURES i upravljanju događanjima Europskog nadzornog tijela za rad (4 grupe)
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79900000
QA11 / JA10 / QA12 / JA07
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
06/07/2020 00:00
10/08/2020 12:00
12/08/2020 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Komunikacija za EURES
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Grupa 2
EURES-ovi mrežni dani poslova
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Grupa 3
Organiziranje događanja
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Grupa 4
Organizacija putovanja za događanja
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 128-312207
Poziv na nadmetanje
06/07/2020 00:00