Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga kao podrška prijenosu, provedbi i izvršavanju nakon ratifikacije...
Javni naručitelj:
European Maritime Safety Agency
Datum objave na TED-u:
04/09/2020
Rok za primitak ponuda:
16/10/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMSA/OP/29/2020
Pružanje usluga kao podrška prijenosu, provedbi i izvršavanju nakon ratifikacije međunarodnih konvencija – TIE(R) za program IPA (Grupa 1) i program EPS-a (Grupa 2)
Cilj je ovog natječaja potpisivanje dvaju okvirnih ugovora za pružanje usluga kao podrška objavljivanju pravnih instrumenata EU-a i međunarodnih pravnih instrumenata u nacionalnom zakonodavstvu, podržavajući na taj način ratifikaciju i prijenos zakonodavstva EU-a i međunarodnog pomorskog zakonodavstva za države obuhvaćene programom IPA (Grupa 1) i za države obuhvaćene programom EPS-a (Grupa 2).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
2
Ugovor o javnoj nabavi
2450000.00 EUR
73000000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
04/09/2020 00:00
16/10/2020 16:00
20/10/2020 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pružanje usluga kao podrška prijenosu, provedbi i izvršavanju nakon ratifikacije međunarodnih konvencija – TIE(R) za države obuhvaćene programom IPA
Usluge prema ovom okvirnom ugovoru imaju za cilj osigurati pravovremeni prijenos zakonodavstva EU-a i međunarodnog zakonodavstva, u svom ažuriranom statusu, u pravne sustave država obuhvaćenih programom IPA (trenutačno Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska).
Grupa 2
Pružanje usluga kao podrška prijenosu, provedbi i izvršavanju nakon ratifikacije međunarodnih konvencija – TIE(R) za države obuhvaćene programom EPS-a
Usluge prema ovom okvirnom ugovoru imaju za cilj osigurati pravovremen prijenos zakonodavstva EU-a i međunarodnog zakonodavstva, u svom ažuriranom statusu, u pravne sustave južnih država obuhvaćenih programom EPS-a (trenutačno Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina i Tunis) i istočne države obuhvaćene programom EPS-a (trenutačno Azerbajdžan, Gruzija, Islamska Republika Iran, Kazahstan, Moldavija, Turkmenistan i Ukrajina).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 172-412781
Poziv na nadmetanje
04/09/2020 00:00