Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Priprema i provedba Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka ...
Javni naručitelj:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Datum objave na TED-u:
22/07/2020
Rok za primitak ponuda:
16/10/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EUOSHA/2020/OP/F/SE/0117
Priprema i provedba Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi (WES)
Cilj je provesti Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi (WES) u reprezentativnom odabiru europskih zemalja (Finska Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska i Španjolska). Zadaci će uključivati prilagodbu i prijevod upitnika OccIDEAS (i terenskih materijala), pripremu i provedbu prikupljanja podataka u šest zemalja EU-a i pružanje podataka koji će omogućiti naknadnu procjenu izloženosti čimbenicima rizika od raka pomoću alata za procjenu izloženosti OccIDEAS.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
2,400,000.00 EUR
2,400,000.00 EUR
73000000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
22/07/2020 00:00
16/10/2020 13:00
19/10/2020 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 140-343686
Poziv na nadmetanje
22/07/2020 00:00