Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Sažetak izvješća EU-a (EU Summary Report - EUSR) o TSE-u
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
24/07/2020
Rok za primitak ponuda:
01/10/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/BIOCONTAM/2020/02
Sažetak izvješća EU-a (EU Summary Report - EUSR) o TSE-u
Cilj je ugovora izrada sažetka izvješća Europske unije (u daljnjem tekstu: EUSR) o nadzoru zbog prisutnosti transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) u 2020., 2021., 2022., 2023. i pripremni radovi za EUSR za 2024.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Najbolji omjer cijene i kvalitete
220000.00 EUR
220000.00 EUR
73000000
ITH52
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
24/07/2020 00:00
01/10/2020 14:30
05/10/2020 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 142-348302
Poziv na nadmetanje
24/07/2020 00:00