Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava osam električnih vozila EV i dvaju hibridnih vozila HEV (5 grupa)
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Datum objave na TED-u:
18/08/2020
Rok za primitak ponuda:
27/09/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/IPR/2020/OP/1971
Nabava osam električnih vozila EV i dvaju hibridnih vozila HEV (5 grupa)
Nabava 8 (osam) električnih vozila EV i 2 (dvaju) hibridnih vozila HEV (5 grupa):— grupa 1: nabava 2 (dvaju) električnih vozila, kategorije N1 (dva/tri sjedala) s prostorom za teret od najmanje 8 m3,— grupa 2: nabava 2 (dvaju) električnih vozila (EV), kategorije N1, s kratkim međuosovinskim razmakom (dva sjedala),— grupa 3: nabava 3 (triju) električnih vozila (EV), kategorije N1, s dugim međuosovinskim razmakom (dva sjedala),— grupa 4: nabava 2 (dvaju) hibridnih vozila (HV), kategorije M1 (četiri/pet sjedala),— grupa 5: nabava 1 (jednog) električnog vozila, kategorija M1 (četiri/pet sjedala).Ovaj je ugovor u skladu s logističkom strategijom lokacije JRC-a u Ispri na temelju zahtjeva i potreba logističke jedinice (R.I.3) u pogledu projekta Europska komisija 2020. – paket za klimu i energiju – Ciljevi za nacionalno smanjenje emisija i politike za smanjenje emisija CO2 konvencionalnih vozila.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
5
Ugovor o javnoj nabavi
300,000.00 EUR
34144900
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu u točki I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
18/08/2020 00:00
27/09/2020 16:00
28/09/2020 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Nabava 2 (dvaju) električnih vozila, kategorije N1 (dva/tri sjedala) s prostorom za teret od najmanje 8 m3.
Grupa 1: nabava 2 (dvaju) električnih vozila, kategorije N1 (dva/tri sjedala) s prostorom za teret od najmanje 8 m3.
Grupa 2
Nabava dvaju električnih vozila (EV), kategorije N1, s kratkim međuosovinskim razmakom (dva sjedala).
Grupa 2: nabava dvaju električnih vozila (EV), kategorije N1, s kratkim međuosovinskim razmakom (dva sjedala)
Grupa 3
Nabava triju električnih vozila (EV), kategorije N1, s dugim međuosovinskim razmakom (dva sjedala).
Grupa 3: nabava triju električnih vozila (EV), kategorije N1, s dugim međuosovinskim razmakom (dva sjedala)
Grupa 4
Nabava 2 (dvaju) hibridnih vozila (HV), kategorije M1 (četiri/pet sjedala)
Grupa 4: nabava dvaju hibridnih vozila (HV), kategorije M1 (četiri/pet sjedala)
Grupa 5
Nabava jednog električnog vozila, kategorija M1 (četiri/pet sjedala).
Grupa 5: nabava jednog električnog vozila, kategorija M1 (četiri/pet sjedala)
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 159-387016
Poziv na nadmetanje
18/08/2020 00:00