Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor o pružanju usluga posredništva u osiguranju
Javni naručitelj:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave na TED-u:
01/10/2020
Rok za primitak ponuda:
03/11/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMPL/2020/OP/0012
Okvirni ugovor o pružanju usluga posredništva u osiguranju
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najbolji omjer cijene i kvalitete
200000.00 EUR
200000.00 EUR
66518100
BE10 / SK01
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
01/10/2020 00:00
03/11/2020 12:00
04/11/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 194-467992
Ispravak
06/10/2020 00:00
2020/S 191-460206
Poziv na nadmetanje
01/10/2020 00:00