Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Platforma koja nudi mrežni pristup digitalnom izdanju tiskanih novina i časopisa...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Datum objave na TED-u:
22/10/2020
Rok za primitak ponuda:
07/12/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EPRS/LIBS/SER/20/032
Platforma koja nudi mrežni pristup digitalnom izdanju tiskanih novina i časopisa s tjednim vijestima koje pokrivaju 27 država članica EU-a
Platforma koja nudi mrežni pristup digitalnom izdanju tiskanih novina i tjednih časopisa koji obuhvaćaju 27 država članica EU-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
320000.00 EUR
320000.00 EUR
92511000
BE / LU / FR
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
22/10/2020 00:00
07/12/2020 14:00
08/12/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 206-500666
Poziv na nadmetanje
22/10/2020 00:00