Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Jedinstveni okvirni ugovor za dobavu satelitskih slika
Javni naručitelj:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum objave na TED-u:
04/09/2020
Rok za primitak ponuda:
06/11/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
Frontex/OP/391/2020/DT
Jedinstveni okvirni ugovor za dobavu satelitskih slika
Predmet je ugovora dobava optičkih satelitskih slika iz raznih satelitskih misija od strane jednog izvoditelja, kao što je opisano u opisu projekta (Prilog II).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
79714000
PL
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
04/09/2020 00:00
06/11/2020 11:00
10/11/2020 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 204-495017
Ispravak
20/10/2020 00:00
2020/S 184-443224
Ispravak
22/09/2020 00:00
2020/S 172-412780
Poziv na nadmetanje
04/09/2020 00:00