Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tehnička tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru sljedeće Direktive i ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum objave na TED-u:
18/06/2021
Rok za primitak ponuda:
31/08/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
GROW/2021/OP/0002
Tehnička tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru sljedeće Direktive i Uredbe: Direktiva o opremi za potencijalno eksplozivne atmosfere (ATEX) 2014/34/EU, Direktiva o strojevima 2006/42/EZ, Direktiva o elektromagnetskoj...
Tehnička tajništva koja se odnose na razne Direktive: Grupa 1 Atex Grupa 2 Strojevi Grupa 3 EMC Grupa 4 Dizala Grupa 5 PED/SPVD Grupa 6 Plinski uređaj.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
6
Ugovor o javnoj nabavi
860,200.00 EUR
75000000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
18/06/2021 00:00
31/08/2021 16:00
02/09/2021 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
ATEX Direktiva 2014/34/EU
Tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2014/34/EU o opremi za potencijalno eksplozivne atmosfere (ATEX).
Grupa 2
Direktiva o strojevima 2006/42/EZ
Tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive o strojevima 2006/42/EZ.
Grupa 3
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
Tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU.
Grupa 4
Direktiva o dizalima 2014/33/EU
Tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive o dizalima 2014/33/EU.
Grupa 5
Direktiva o tlačnoj opremi 2014/68/EU i 2014/29/EU
Tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive o tlačnoj opremi (PED) 2014/68/EU i Direktive o jednostavnim tlačnim posudama (SPVD) 2014/29/EU.
Grupa 6
Uredba o plinskim aparatima (EU) 2016/426 (GAR)
Tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Uredbe o plinskim aparatima (EU) 2016/426 (GAR).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 117-303775
Poziv na nadmetanje
18/06/2021 00:00