Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga usmenog prevođenja za konferencije i događanja, uključujući usme...
Javni naručitelj:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Datum objave na TED-u:
07/12/2020
Rok za primitak ponuda:
21/01/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASO/2020/820
Pružanje usluga usmenog prevođenja za konferencije i događanja, uključujući usmeno prevođenje na daljinu, organizirano u Malti i izvan nje te najam relevantne opreme za usmeno prevođenje
Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga usmenog prevođenja za konferencije i događanja, uključujući usmeno prevođenje na daljinu, organizirano u Malti i izvan nje te najam relevantne opreme za usmeno prevođenje za mobilno ili usmeno prevođenje na daljinu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://easo.europa.eu/
Najbolji omjer cijene i kvalitete
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
79540000
EE / DE / BE / FI / BG / DK / EL / LT / HR / IS / AL / IT / FR / HU / ES / AT / CY / CZ / IE / LI
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
07/12/2020 00:00
21/01/2021 16:00
22/01/2021 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 238-587094
Poziv na nadmetanje
07/12/2020 00:00