Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Ispravljanje dokumenata na bugarskom, estonskom, malteškom i portugalskom jeziku
Javni naručitelj:
Publications Office of the European Union (OP)
Datum objave na TED-u:
24/03/2015
Rok za primitak ponuda:
05/05/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO 10631.
Ispravljanje dokumenata na bugarskom, estonskom, malteškom i portugalskom jeziku
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete na bugarskom, estonskom, malteškom i portugalskom jeziku.Navedene će usluge obuhvaćati:— ispravljanje rukopisa,— ispravljanje dokaza,— kontrolu kvalitete e-knjiga,— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
24/03/2015 00:00
27/04/2015 23:59
05/05/2015 23:59
12/05/2015 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Ispravljanje dokumenata na bugarskom jeziku
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:— ispravljanje rukopisa,— ispravljanje dokaza,— kontrolu kvalitete e-knjiga,— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
Grupa 2
Ispravljanje dokumenata na estonskom jeziku
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:— ispravljanje rukopisa,— ispravljanje dokaza,— kontrolu kvalitete e-knjiga,— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
Grupa 3
Ispravljanje dokumenata na malteškom jeziku
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:— ispravljanje rukopisa,— ispravljanje dokaza,— kontrolu kvalitete e-knjiga,— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
Grupa 4
Ispravljanje dokumenata na portugalskom jeziku
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:— ispravljanje rukopisa,— ispravljanje dokaza,— kontrolu kvalitete e-knjiga,— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 058-101077
Poziv na nadmetanje
24/03/2015 00:00