Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Statistika o nekretninama i potrošačkim cijenama
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
04/01/2021
Rok za primitak ponuda:
24/02/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/LUX/2020/OP/0022
Statistika o nekretninama i potrošačkim cijenama
Ovim pozivom na nadmetanje obuhvaćena je statistika cijena nekretnina i potrošača. Statističke usluge koje čine predmet ovog poziva na dostavu ponuda podijeljene su u sljedeće grupe:Grupa 1: Pomoć i podrška državama članicama EU-a i EFTA-e u razvoju pokazatelja poslovnih nekretnina;Grupa 2: Istraživanje o tržištu poslovnih nekretnina;Grupa 3: Podrška za priručnik o pokazateljima poslovnih nekretnina;Grupa 4: Ažuriranje metodološkog priručnika o usklađenim iskazima potrošačkih cijena.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
4
Ugovor o javnoj nabavi
657,000.00 EUR
79330000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
04/01/2021 00:00
24/02/2021 16:00
26/02/2021 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pomoć i podrška državama članicama EU-a i EFTA-e u razvoju pokazatelja poslovnih nekretnina
Cilj je ove grupe pružanje pomoći i podrške državama članicama EU-a i EFTA-e u razvoju pokazatelja poslovnih nekretnina.Zadatak 1 zahtijeva od izvoditelja organiziranje službe za pomoć državama članicama i državama EFTA-e.Zadatak 2 zahtijeva od ugovaratelja pružanje tehničke pomoći NSI-ovima.U 3. zadatku od izvoditelja se zahtijeva organiziranje tečajeva osposobljavanja.
Grupa 2
Istraživanje o tržištu poslovnih nekretnina
Glavni je cilj ove grupe priprema pregleda literature o sastavljanju indeksa najma, provođenje istraživanja o tržištu poslovnih nekretnina u odabranim državama članicama i priprema preporuka na kojima se mogu temeljiti naknadne metodološke odluke.U 1. zadatku od izvoditelja se traži da pregleda literaturu.U 2. zadatku od izvoditelja se traži da pripremi plan za savjetovanje i upitnik o tržištu poslovnih nekretnina.U 3. zadatku od izvoditelja se traži da provede savjetovanje u području tržišta poslovnih nekretnina.U 4. zadatku od izvoditelja se traži da dostavi prezentaciju i završno izvješće.
Grupa 3
Podrška za priručnik o pokazateljima poslovnih nekretnina
Glavni je cilj ove grupe pružanje dva izvješća koja se mogu koristiti za budući priručnik o pokazateljima poslovnih nekretnina, o pokazateljima koji se koriste u analizi tržišta poslovnih nekretnina i metodama za sastavljanje pokazatelja / izgradnju indeksa.U 1. zadatku od izvoditelja se traži da izradi izvješće o pokazateljima koji se koriste na tržištima poslovnih nekretnina.U 2. zadatku od izvoditelja se traži da izradi izvješće o metodama za sastavljanje pokazatelja poslovnih nekretnina.
Grupa 4
Ažuriranje metodološkog priručnika o usklađenim indikatorima potrošačkih cijena
Glavni je cilj ove grupe ažuriranje metodološkog priručnika o usklađenim indikatorima potrošačkih cijena.U 1. zadatku od izvoditelja se traži da pripremi plana i nacrt.U 2. zadatku od izvoditelja se traži da izradi priručnik.U 3. zadatku od izvoditelja se traži da osigura prezentacije za sastanak Radne skupine za poboljšanje kvalitete usklađenih indikatora potrošačkih cijena.U 4. zadatku od izvoditelja se traži da sudjeluje u radnoj skupini za statistiku cijena.U 5. zadatku od izvoditelja se traži da sudjeluje u raspravama u radionicama.U 6. zadatku od izvoditelja se traži da finalizira priručnik.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 001-000010
Poziv na nadmetanje
04/01/2021 00:00