Detalji poziva na dostavu ponuda

.
Naziv:
Razvoj planova djelovanja u pogledu: izgradnje Europskog partnerstva za sljedeću...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
08/12/2020
Rok za primitak ponuda:
26/02/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/ED/2020/1
Razvoj planova djelovanja u pogledu: izgradnje Europskog partnerstva za sljedeću generaciju, procjene rizika za okoliš koja se temelji na sustavima, novih metodologija pristupa u procjeni rizika; procjeni rizika kombinirane...
Opća je svrha ugovora koji proizlaze iz ovog poziva na nadmetanje dostaviti planove djelovanja u kojima se daju preporuke za buduće višegodišnje, višepartnerske studije ili projekte za svaku grupu (vidjeti u nastavku) na temelju vizije EFSA-e (Prilozi 3.–5.) i podržava spremnost EFSA-e za buduće zahtjeve za procjenu rizika te spriječiti moguće razlike u osjetljivim pitanjima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
3
Ugovor o javnoj nabavi
1500000.00 EUR
73210000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
08/12/2020 00:00
26/02/2021 14:30
01/03/2021 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Razvoj plana djelovanja u pogledu izgradnje Europskog partnerstva za proizvodnju za novu generaciju, procjena rizika za okoliš koja se temelji na sustavima
Glavni je cilj plana djelovanja za ovu grupu identificirati i povezati relevantne partnere iz raznih sektora, diljem regulatornih sustava, i izgraditi platformu (partnerstvo) na kojoj će se odvijati suradnja i usklađivanje metodologija radi olakšavanja prijelaza na sljedeću generaciju, regulatorne procjene rizika za okoliš temeljene na sustavima (ERA) do 2030.
Grupa 2
Razvoj plana djelovanja u pogledu novih metodologija pristupa u procjeni rizika
Glavni je cilj plana djelovanja za ovu grupu definiranje prioriteta EFSA-e u pogledu uključivanja novih metodologija pristupa u regulatorne procjene opasnosti i karakterizacije rizika kemikalija u hrani i hrani za životinje te utvrđivanje višegodišnje strategije za povećanje uporabe novih metodologija pristupa u EFSA-inu procjenu rizika za ljudsko zdravlje radi smanjenja potrebe za studijama provjere zasnovanih na životinjama tako da se do 2027. velika većina zahtjeva EFSA-e za dodatne podatke temelji na novim metodologijama pristupa.
Grupa 3
Razvoj plana djelovanje o procjeni rizika kombinirane izloženosti većem broju kemikalija (RACEMiC)
Glavni je cilj plana djelovanja za ovu grupu razvoj i provedba usklađenog pristupa za procjenu rizika za ljudsko zdravlje koji proizlaze iz izloženosti prehrambenih i neprehrambenih proizvoda većem broju kemikalija.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2020/S 239-589634
Poziv na nadmetanje
08/12/2020 00:00