Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije
Javni naručitelj:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum objave na TED-u:
28/01/2021
Rok za primitak ponuda:
16/03/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
FRONTEX/OP/748/2020/SB
Okvirni ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije
Cilj je ovog postupka nabave sklapanje okvirnog ugovora o uslugama s jednim gospodarskim subjektom za pružanje usluga mobilne telefonije članovima osoblja i dodatnom odabranom osoblju.Okvirni ugovori koji proizlaze iz ovog nadmetanja bit će izvor usluga za sljedeća područja:1) nabava SIM kartica s pretplatom za mobilne govorne, tekstualne i podatkovne usluge na geografski raspršenim lokacijama u državama članicama EU-a i u drugim zemljama izvan EU-a;2) nabava rješenja za kontrolu upotrebe mobilnih usluga, uključujući upravljanje podatkovnim i glasovnim tarifama, konfiguraciju usluga na posebnim SIM karticama i;3) osiguravanje stručne službe za pomoć u rješavanju problema u slučaju nezgoda i podrške za usluge koja radi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.Nabava hardvera za mobilnu telefoniju (mobilnih telefona, tableta, pametnih telefona, modema itd.) izvan je opsega ovog postupka nabave.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
https://frontex.europa.eu/
Najbolji omjer cijene i kvalitete
4,500,000.00 EUR
4,500,000.00 EUR
64210000
PL91 / PL
Additional CPV Supplementary CPV
64212900
64212000
64210000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
28/01/2021 00:00
16/03/2021 15:00
18/03/2021 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 041-101572
Ispravak
01/03/2021 00:00
2021/S 035-083931
Ispravak
19/02/2021 00:00
2021/S 027-065655
Ispravak
09/02/2021 00:00
2021/S 019-043163
Poziv na nadmetanje
28/01/2021 00:00