Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Baza podataka agregatora tiska
Javni naručitelj:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Datum objave na TED-u:
19/05/2021
Rok za primitak ponuda:
21/06/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
EPRS/LIBS/SER/21/013
Baza podataka agregatora tiska
Pretplata na bazu podataka agregatora tiska radi interne uporabe Europskog parlamenta.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
92511000
BE / LU
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
19/05/2021 00:00
21/06/2021 14:00
22/06/2021 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 096-250103
Poziv na nadmetanje
19/05/2021 00:00