Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge tehničkog savjetovanja i nadzora projekta za građevinske projekte EIB-a u...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
01/09/2021
Rok za primitak ponuda:
04/10/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT-1644
Usluge tehničkog savjetovanja i nadzora projekta za građevinske projekte EIB-a u Luxembourgu
Cilj je ovog poziva na nadmetanje odabrati dva savjetnika za pružanje usluga tehničkog savjetovanja i kontrole projekata u vezi s građevinskim projektima EIB-a u Luxembourgu. Ta će dva savjetnika podržavati upravljanje projektima jačanjem funkcije operativne kontrole EIB-a, prvenstveno u smislu troškova, rizika, rasporeda i ugovora, ali i pružanjem šireg strateškog savjetovanja i ad hoc usluga tehničkog savjetovanja na zahtjev.Rezultat ovog poziva na nadmetanje bit će dodjela dva okvirna sporazuma (FWA), po jedan za svaku od dvije grupe, i to:— grupa 1: tehnički savjetnik za građevinske projekte EIB-a u Luxembourgu (tehnička pomoć - TA), i— grupa 2: kontrola projekta i pomoć projektima EIB-a u Luxembourgu (kontrola i pomoć na projektu - PCA).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Samo jedna serija
1
Okvirni sporazum
http://www.eib.org/about/procurement
11500000.00 EUR
71300000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Tehnički savjetnik za građevinske projekte EIB-a u Luxembourgu (TA)
Zadatak je tehničke pomoći (TA) pružanje strateških i ad hoc tehničkih savjetodavnih usluga, na zahtjev, u vezi s građevinskim projektima EIB-a u Luxembourgu. Tehnička pomoć (TA) daje svoje savjete i izvještava izravno operativnom odjelu EIB-a i višem menadžmentu EIB-u u odnosu na strateške odluke o projektu (poput upravljanja, upravljanja projektom i procesima, tehničke revizije itd.) te glavnim tehničkim pitanjima povezanima s provedbom građevinskih projekata EIB-a u Luxembourgu.
Grupa 2
Kontrola projekta i pomoć za građevinske projekte EIB-a u Luxembourgu (PCA)
Zadatak je kontrole i pomoći na projektu (PCA) pružanje, na zahtjev, usluga operativne kontrole, prvenstveno u područjima troškova, rizika, rasporeda i ugovora, u vezi s projektima izgradnje EIB-a u Luxembourgu. PCA će davati savjete i izravno odgovarati zaduženom operativnom odjelu EIB-a. U sklopu okvirnog ugovora, od PCA se može tražiti osiguravanje tehničkih profila s ciljem nadopunjavanja i dopunjavanja sposobnosti EIB-a u upravljanju projektima i tehničkoj koordinaciji projekata izgradnje u Luxembourgu.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 169-440974
Poziv na nadmetanje
01/09/2021 00:00