Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Bankarske usluge za depozite sredstava u eurima
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
13/07/2021
Rok za primitak ponuda:
03/09/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/001/21
Bankarske usluge za depozite sredstava u eurima
Ured želi sklopiti ugovore o uslugama pružanja bankarskih usluga za polog sredstava s najviše tri ugovaratelja.Ured može položiti između 20 000 000 i 50 000 000 EUR sa svakim izvoditeljem. Ne postoje obveze u pogledu ravnoteže koje će se održati na računima za štednju poduzeća.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najniža cijena
66112000
ES521
Uvjeti za sudjelovanje
Točka 6.2.3 Pravna i regulatorna sposobnost: ponuditelji moraju biti bankarske institucije. Ponuditelj mora dostaviti izjavu o istinitosti podataka, valjano potpisanu i datiranu od strane ovlaštenog predstavnika, kao dio njihovog odgovora na nadmetanje, kojom se navodi da imaju pravnu i regulatornu sposobnost za obavljanje profesionalne aktivnosti potrebne za izvršavanje ugovora.Izvoditelj kojemu je dodijeljen ugovor mora dostaviti posebno ovlaštenje kojim dokazuje svoju pravnu i regulatornu sposobnost prije potpisivanja ugovora.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 133-352405
Poziv na nadmetanje
13/07/2021 00:00