Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava i održavanje aparata za gašenje požara i protupožarnih prekrivača u zgrad...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Datum objave na TED-u:
01/09/2021
Rok za primitak ponuda:
14/10/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
EP/DGSAFE/DIRB/FOUR/2021-007
Nabava i održavanje aparata za gašenje požara i protupožarnih prekrivača u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu (tri grupe)
Nabava, postavljanje i puštanje u rad aparata za gašenje požara, uključujući njihovo godišnje održavanje, atestiranje, zamjenu, prikupljanje i stavljanje izvan pogona, na tri lokacije Europskog parlamenta u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
3
Okvirni sporazum
35111300
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
01/09/2021 00:00
14/10/2021 16:00
15/10/2021 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Bruxelles
Nabava, postavljanje, puštanje u rad, godišnje održavanje, atestiranje, zamjena, prikupljanje i stavljanje izvan pogona u zgradama u Bruxellesu (grupa 1).
Grupa 2
Luxembourg
Nabava, postavljanje, puštanje u rad, godišnje održavanje, atestiranje, zamjena, prikupljanje i stavljanje izvan pogona u zgradama u Luxembourgu (grupa 2).
Grupa 3
Strasbourg
Nabava, postavljanje, puštanje u rad, godišnje održavanje, atestiranje, zamjena, prikupljanje i stavljanje izvan pogona u zgradama u Strasbourgu (grupa 3).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 196-506997
Ispravak
08/10/2021 00:00
2021/S 169-440979
Poziv na nadmetanje
01/09/2021 00:00