Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Operativna podrška aktivnostima praćenja usjeva i predviđanja prinosa (MARSOP)
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Datum objave na TED-u:
27/07/2021
Datum zatvaranja:
08/11/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Operativna podrška aktivnostima praćenja usjeva i predviđanja prinosa (MARSOP)
Provodeći članak 22. horizontalne uredbe Zajedničke poljoprivredne politike REG (2013) 1306 o praćenju poljoprivrednih resursa (MARS), JRC.D.5 osigurava GU AGRI pravovremene, neovisne i vrlo kvalitetne informacije o stanju i razvoju usjeva, uključujući kvantitativne prognoze poljoprivrednih prinosa i proizvodnje u EU-u i susjednim zemljama. GU AGRI koristi ove informacije kako bi osigurala sigurnost hrane i donošenje odluka na poljoprivrednim tržištima.Operativne usluge održavaju rad i daljnji razvoj sustava za predviđanje prinosa usjeva MARS (MARS crop yield forecasting system, MCYFS) u središtu aktivnosti praćenja usjeva u JRC-u.Za ovu nabavu, operativne usluge za sustav za predviđanje prinosa usjeva MARS (MARS crop yield forecasting system, MCYFS) organizirane su u tri različite grupe.
Usluge
Planirani poziv za podnošenje ponuda za objavu u SL S-u
Zatvoreno
Provjereno
Nije primjenjivo
Nije dostupno
7,500,000.00 EUR
77100000
Uvjeti za sudjelovanje
Etape
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Agro-meteorološke informacije
Cilj je Grupe 1 nabava i obrada agro-meteoroloških podataka za učitavanje i uporabu u sustavu MARS. Izvori meteoroloških podataka koji će se prikupljati i obrađivati uglavnom se svode na dva: podaci o promatranim vremenskim uvjetima iz meteoroloških postaja u Europi, i podaci o vremenskim modelima dobiveni u Europskom centru za srednjoročne prognoze (ECMWF) u različitim vremenskim razdobljima. Obrada podataka uključuje kontrolu kvalitete, prostornu i vremensku agregaciju i učitavanje u sustav MARS u približno stvarnom vremenu.
Grupa 2
Satelitski podaci
Grupa 2 podržava infrastrukturu za daljinsko praćenje sustava za predviđanje prinosa usjeva MARS u različitim regijama svijeta, uključujući globalno obuhvaćanje pojedinih proizvoda. Usluga se sastoji od prikupljanja podataka, predobrade i izračuna dobivenih podataka za satelite za daljinsko praćenje METOP-AVHRR i podataka Copernicusa.
Grupa 3
Agronomski podaci iz modela usjeva
Usluge ove grupe obuhvaćaju obradu modela rasta usjeva u gotovo stvarnom vremenu u cijeloj Europi i drugim regijama u svijetu koji se temelje na uočenim i/ili simuliranim vremenskim podacima za određene ciljne usjeve. Na temelju izlaznih podataka modela provodi se statistička analiza za predviđanje prinosa. Inspekcija i izlaganje baze podataka JRC MARS i skladišta koje sadrži agro-meteorološke, agronomske i druge povezane podatke putem namjenskih alata i usluga, kao što je JRC MARS Viewer te širenje podataka i informacija prilagođenim platformama, kao što je JRC MARS Explorer, sastavni je dio ove grupe 3.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 143-379167
Prethodna informacijska obavijest
27/07/2021 00:00
Povezani poziv za podnošenje ponuda
Referentni broj ponude Naziv Vrsta obavijesti
JRC/IPR/2021/OP/1920
Operativna podrška aktivnostima praćenja usjeva i predviđanja prinosa (MARSOP)
Poziv na nadmetanje