Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Utjecaj umjetne inteligencije (Artificial Intelligence - AI) na učenje tijekom r...
Javni naručitelj:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Datum objave na TED-u:
29/07/2021
Rok za primitak ponuda:
01/10/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
Utjecaj umjetne inteligencije (Artificial Intelligence - AI) na učenje tijekom rada poduzeća u EU-u
Cilj je ovog ugovora poboljšati razumijevanje (uzročnog) utjecaja naprednih digitalnih tehnologija, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju (artificial intelligence - AI), na mijenjanje potreba za vještinama i implikacije za učenje tijekom rada unutar poduzeća u EU-u. To će se postići prikupljanjem informacija kroz opsežne studije slučaja poduzeća u EU-u, posebice kroz barem 30 studija slučaja u pet država EU-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://www.cedefop.europa.eu
Najbolji omjer cijene i kvalitete
250000.00 EUR
250000.00 EUR
73000000
EL
Uvjeti za sudjelovanje
Za više informacija pogledajte dokumentaciju o nabavi.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
29/07/2021 00:00
01/10/2021 15:59
04/10/2021 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 145-384385
Poziv na nadmetanje
29/07/2021 00:00