Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Ažurirani popis i procjena instrumenata politike za zaštitu tla u državama člani...
Javni naručitelj:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave na TED-u:
20/06/2015
Rok za primitak ponuda:
17/08/2015
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
ENV.B.1/SER/2015/0022.
Ažurirani popis i procjena instrumenata politike za zaštitu tla u državama članicama EU-a
Glavni je cilj ugovora isporuka ažurirane i detaljne slike politika i mjera na razini EU-a, država članica i — gdje je to primjenjivo — regionalnoj razini, pružajući doprinos (izravno ili neizravno) zaštiti tla. Navedeno će se podržati relevantnim dokazima i kvantificirati što je više moguće. Rezultatom će se pružiti podrška osnovi bilo kojem daljnjem prijedlogu za djelovanje na razini EU-a, u potpunosti uzimajući u obzir načela proporcionalnosti i supsidijarnosti.Navedena će procjena graditi na značajnoj pozadini prikupljenih informacija u kontekstu sastavljanja i daljnje provedbe tematske strategije za zaštitu tla, kao i daljnjih studija i procjena koje se provode u kontekstu politike EU-a (CAP, Okvirna direktiva o vodama itd.).Ugovor će biti usmjeren na mjere i pravne instrumente koji su usmjereni na glavne prijetnje tlu (erozija, smanjenje organske tvari tla, onečišćenje, brtvljenje, gubitak bioraznolikosti tla, salinizacija, zbijanje i odronjavanje) te funkcije tla određene u tematskoj strategiji za zaštitu tla.Konkretni su ciljevi:1) provođenje popisa politika relevantnih za tlo i zakonodavstva za zaštitu tla na razini EU-a i u 28 država članica i njezinim regijama gdje je to primjenjivo. Navedenim se popisom također trebaju odrediti neobvezujući instrumenti, mjere i ciljevi (npr. nacionalna strategija za tlo). Treba obuhvatiti uspostavljene politike te također politike koje se planiraju.2) Prikupljanje informacija kojima se procjenjuje učinkovitost zakonodavstva o tlu i mjerama zaštite tla na razini država članica (uključujući njihove regije) te razini EU-a o stanju tla.3) Na temelju navedenog, provođenje analize koja obuhvaća više politika kojom se određuju učinkovitost i prepreke u politikama EU-a i nacionalnom zakonodavstvu u oslovljavanju prijetnji za tlo i funkcije tla te za poticanje rasprava sa stručnjacima iz država članica i dionika o rezultatima vježbe prikupljanja informacija.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
20/06/2015 00:00
Nije dostupno
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 118-212395
Poziv na nadmetanje
20/06/2015 00:00