Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Detaljna preliminarna studija (Avant-projet détaillé - APD) i priprema dokumenta...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
11/08/2021
Rok za primitak ponuda:
30/09/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
AA-001170-001
Detaljna preliminarna studija (Avant-projet détaillé - APD) i priprema dokumenta o savjetovanju s poduzećima (Dossier de consultation des entreprises - DCE) za projekt obnove željezničke veze Kalâa Sghira - Khazzazia - Kairouan...
U okviru programa razvoja željezničkog prometa sadržanog u petogodišnjem planu tuniskog sektora, ovom tehničkom pomoći (TP) financirat će se ekipa stručnjaka u svrhu izrade idejnog i inženjerskog rješenja prve faze obnove linije 11 koja povezuje Kalâa Sghira s gradom Kasserine i pustinju s gradom Kairouan. Ova će tehnička pomoć obuhvaćati ažuriranje prethodne studije (APS) izrađene 2017.,razradu detaljne preliminarne studije (APD) (a odabir konačnog scenarija proizaći će iz ažurirane prethodne studije (APS) i studije izvodljivosti za višemodalno čvorište oko željezničkih postaja Kairouan i Kalâa Sghira) te izradu dokumentacije poziva na podnošenje ponuda za fazu radova na infrastrukturi i suprastrukturi.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najbolji omjer cijene i kvalitete
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
71241000
TN
Etape
11/08/2021 00:00
30/09/2021 23:59
05/10/2021 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 154-408158
Poziv na nadmetanje
11/08/2021 00:00