Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Organiziranje ispita na računalima (CBT) u postupku odabira osoblja EU-a
Javni naručitelj:
European Personnel Selection Office (EPSO)
Datum objave na TED-u:
17/01/2022
Rok za primitak ponuda:
05/09/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
EPSO/2021/RP/0001
Organiziranje ispita na računalima (CBT) u postupku odabira osoblja EU-a
EPSO želi isporučiti ispite na računalima natjecateljima u postupcima odabira osoblja EU-a, fokus će biti na isporuku na daljinu, u svim fazama postupka odabira.
Usluge
Ograničeno
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
2
Okvirni sporazum
79635000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/01/2022 00:00
05/09/2022 15:00
25/02/2022 17:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Organiziranje ispita na računalu na daljinu s pitanjima višestrukog izbora i esejem
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 2
Isporuka usmenih ispita centra za procjenu na daljinu
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 011-022587
Poziv na nadmetanje
17/01/2022 00:00