Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Prijevoz dokumenata i robe od i do lokacije JRC-a Ispra VA, Italija - zone 2, 3 ...
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave na TED-u:
07/07/2015
Rok za primitak ponuda:
25/09/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC.
Prijevoz dokumenata i robe od i do lokacije JRC-a Ispra VA, Italija - zone 2, 3 i 4
Usluge za organizaciju i prijevoz dokumenata i robe od i do lokacije JRC-a Ispra VA, Italija, povezane sa zonama 2, 3 i 4 kako je definirano u tehničkim specifikacijama (Prilog I. okvirnom ugovoru).Bit će sklopljen okvirni ugovor o uslugama.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
07/07/2015 00:00
25/09/2015 23:59
25/09/2015 23:59
07/10/2015 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 128-234449 Poziv na nadmetanje 07/07/2015 00:00