Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Instrument podrške za urede za širokopojasnost (SF BCO)
Javni naručitelj:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Datum objave na TED-u:
15/10/2021
Rok za primitak ponuda:
29/11/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
AGRI/2021/OP/0005
Instrument podrške za urede za širokopojasnost (SF BCO)
Uredi za širokopojasnost oslanjaju se na podršku mreže koja je potrebna tijekom VFO-a 2021.–2027. u pogledu sredstava dostupnih za ulaganja u širokopojasnu mrežu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EARDF), Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF).Izvoditelj će pružati podršku uredima za širokopojasnost u ostvarivanju ciljeva EU-a u pogledu povezivosti. Instrument podrške pružit će podršku uredima za širokopojasnost u njihovoj misiji kao „uvjet kojim se omogućuje” raspodjela sredstava EU-a.Instrumentom podrške, među ostalim:1. pomaže se mreži ureda za širokopojasnost u pogledu znanja o provedbi projekata za brze širokopojasne usluge;2. poboljšavaju se ulaganja u širokopojasnu mrežu kako bi se riješile regionalne razlike;3. jača se provedba gigabitnih ciljeva EU-a s pomoću ulaganja u infrastrukturu;4. pružaju se rješenja za nedostatak planiranja i kapaciteta za uvođenje širokopojasnih mreža;5. pružaju se informacije Komisiji o pitanjima povezanima sa širokopojasnom mrežom koja je povezana sa zadaćama koje se trebaju obavljati.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
4995000.00 EUR
4995000.00 EUR
79410000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
15/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
01/12/2021 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 201-520869
Poziv na nadmetanje
15/10/2021 00:00