Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge istraživanja o pitanjima koja se odnose na prava građana i demokraciju u ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave na TED-u:
05/10/2021
Rok za primitak ponuda:
16/11/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
JUST/2021/OP/0002
Usluge istraživanja o pitanjima koja se odnose na prava građana i demokraciju u EU-u
Svrha je ugovora provesti istraživanje o pitanjima koja se odnose na prava građana EU-a, uključujući njihovu primjenu u državama članicama i povezane politike, uspostavljanjem mreže akademika („Mreža”) kojima će zadatak biti da takvo istraživanje dostave Komisiji. Glavni je cilj osigurati posebnu stručnost s obzirom na Izvješće Komisije o građanstvu EU-a za 2023. i izbore za Europski parlament u 2024., kao i provedbu obveza najavljenih u Izvješću o građanstvu EU-a za 2020. i Akcijskom planu za europsku demokraciju. Rezultat ugovora bit će dva proizvoda istraživanja i najviše 120 sati ad hoc istraživanja u prvoj godini koji će se moći dvaput obnoviti prema istim uvjetima (odnosno potencijalno mogu trajati tri godine).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
1,350,000.00 EUR
1,350,000.00 EUR
73210000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
05/10/2021 00:00
16/11/2021 12:00
18/11/2021 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 193-501217
Poziv na nadmetanje
05/10/2021 00:00