Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
ECHO/2021/OP/0010 – Program osposobljavanja UCPM-a za raspoložive stručnjake, mo...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Datum objave na TED-u:
15/11/2021
Rok za primitak ponuda:
12/04/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
ECHO/2021/OP/0010
ECHO/2021/OP/0010 – Program osposobljavanja UCPM-a za raspoložive stručnjake, module, sposobnosti odgovora, dionike civilne zaštite i upravljanja katastrofama
Poboljšati kompetencije aktera civilne zaštite i upravljanja kriznim situacijama koji sudjeluju u UCPM-u te poboljšati koordinaciju, kompatibilnost i komplementarnost između kapaciteta kroz pružanje visokokvalitetnih mogućnosti učenja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
2
Ugovor o javnoj nabavi
8400000.00 EUR
80560000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
15/11/2021 00:00
12/04/2022 16:00
13/04/2022 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Tečajevi osposobljavanja za implementaciju
Tečajevi osposobljavanja za implementaciju.
Grupa 2
Tečajevi za dionike civilne zaštite i upravljanja katastrofama
Tečajevi za dionika u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 251-665526
Ispravak
27/12/2021 00:00
2021/S 221-581200
Poziv na nadmetanje
15/11/2021 00:00