Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Razvoj planova za aktivnosti: a) podrška procjeni rizika koji za okoliš izazivaj...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
12/10/2021
Rok za primitak ponuda:
18/01/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/ED/2021/01
Razvoj planova za aktivnosti: a) podrška procjeni rizika koji za okoliš izazivaju kemikalije za kukce oprašivače; b) primjena pristupa omika i bioinformatičkih pristupa
Cilj je ovog postupka nabave sklapanje dvaju izravnih ugovora za izvršenje posebnih zadataka u jasno određenom razdoblju, kako je određeno u ovim uputama za nadmetanje, za:(a) unapređenje procjene rizika za okoliš kemikalija za kukce oprašivače; i(b) primjenu pristupa omika i bioinformatičkih pristupa: prema procjeni rizika sljedeće generacije.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
2
Ugovor o javnoj nabavi
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
1,000,000.00 EUR
73110000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
12/10/2021 00:00
18/01/2022 14:30
19/01/2022 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Razvoj planova za djelovanje u području osmišljavanja procjene rizika za okoliš kemikalija za kukce oprašivače
Glavni je cilj plana za akciju za ovu grupu utvrđivanje najnovijih relevantnih istraživanja i razvoja procjene rizika koji bi se možda trebati uzeti u obzir prilikom provođenja procjena rizika za okoliš kemijskih pesticida za oprašivače kukaca.Planom se moraju utvrditi i relevantne razvojne potrebe ERA-e za kukce oprašivače koje zahtijevaju dodatni doprinos istraživanju. Ova informacija mora biti relevantna za konsolidaciju, ažuriranje i usklađivanje metodologija za ERA-u u području kemijskih pesticida za kukce oprašivače te za razvoj i provedbu pristupa temeljenog na sustavu za ERA-u za kukce oprašivače.
Grupa 2
Razvoj plana za djelovanje u vezi s primjenom pristupa omika i bioinformatičkih pristupa: U susret procjeni rizika nove generacije
Glavni je cilj plana djelovanja za ovu grupu definiranje prioriteta EFSA-e za široku integraciju pristupa omika i povezanih bioinformatičkih pristupa u regulatornoj znanosti o hrani (do 2030.) kako bi se podržao prijelaz u procjenu rizika sljedeće generacije. Osmišljavanje u predmetnom području također će promicati provedbu strategije EFSA-e za razdoblje 2021.–2027.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2021/S 237-623056
Ispravak
07/12/2021 00:00
2021/S 198-515279
Poziv na nadmetanje
12/10/2021 00:00