Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava porculana za Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD)
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
21/01/2022
Rok za primitak ponuda:
25/03/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS/2021/OP/0054
Nabava porculana za Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD)
ESVD namjerava nabaviti porculansko posuđe koje će se koristiti za službene obroke na visokoj razini (doručak, kokteli, ručak i večera) koje organiziraju ambasadori Europske unije trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, visoki predstavnik i glavni tajnik ESVD-a.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm
Najbolji omjer cijene i kvalitete
1,212,000.00 EUR
1,212,000.00 EUR
39220000
BE1
Uvjeti za sudjelovanje
Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
21/01/2022 00:00
25/03/2022 10:00
28/03/2022 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 028-070244
Ispravak
09/02/2022 00:00
2022/S 015-031132
Poziv na nadmetanje
21/01/2022 00:00