Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge kantine, kafeterije i dostavljanja pripremljene hrane te isporuke kave i ...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
14/07/2015
Rok za primitak ponuda:
26/08/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/CORSER/2015/09.
Usluge kantine, kafeterije i dostavljanja pripremljene hrane te isporuke kave i drugih pića za sastanke
Opseg je ovog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora i koncesije za usluge za 1 godinu + automatsko obnavljanje do 3 puta radi davanja najdužeg razdoblja od 4 uzastopne godine s gospodarskim subjektom koji može pružiti sljedeće:A) u sjedištu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), via Carlo Magno 1/A, Parma:— usluge kantine i kafeterije,— rashlađivači vode (uključujući boce) na katovima i u sobama za sastanke;B) u sjedištu EFSA-e, via Carlo Magno 1/A i/ili Palazzo Ducale, Parma:— kava i ostala pića za sastanke,— dostavljanje pripremljene hrane za događanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
14/07/2015 00:00
Nije dostupno
26/08/2015 23:59
02/09/2015 00:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2015/S 133-244605 Poziv na nadmetanje 14/07/2015 00:00