Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
FRANET — Usluge prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču te...
Javni naručitelj:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Datum objave na TED-u:
17/01/2022
Rok za primitak ponuda:
21/02/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
F-SE-21-T13
FRANET — Usluge prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču temeljnih prava: Grupa 8 – Grčka i grupa 27 – Švedska
Predmet je ugovora pružanje Agenciji Europske unije za temeljna prava (FRA) usluga prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču temeljnih prava na nacionalnoj razini.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
2
Ugovor o javnoj nabavi
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1,550,000.00 EUR
79315000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/01/2022 00:00
21/02/2022 17:00
23/02/2022 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 08
FRANET – Usluge prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču temeljnih prava – Grupa 8 – Grčka
Ovaj je poziv na nadmetanje pokrenut s ciljem određivanja ugovaratelja koji će javnom naručitelju pružati usluge istraživanja i analize o pitanjima koja se tiču temeljnih prava.
Grupa 27
FRANET — Usluge prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču temeljnih prava — Grupa 27 — Švedska
Ovaj je poziv na nadmetanje pokrenut s ciljem određivanja ugovaratelja koji će javnom naručitelju pružati usluge istraživanja i analize o pitanjima koja se tiču temeljnih prava.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 011-022576
Poziv na nadmetanje
17/01/2022 00:00