Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Savjetodavne usluge za IKT korisničku podršku EMSA-e
Javni naručitelj:
European Maritime Safety Agency
Datum objave na TED-u:
29/12/2021
Rok za primitak ponuda:
11/02/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMSA/OP/26/2021
Savjetodavne usluge za IKT korisničku podršku EMSA-e
Cilj je ove nabave uspostaviti okvirni ugovor o uslugama na jednu godinu, s mogućnošću produljenja na još jednu godinu, s izvoditeljem za savjetodavne usluge za IKT korisničku podršku EMSA-e.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
200,000.00 EUR
72253000
PT170
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
29/12/2021 00:00
11/02/2022 16:00
15/02/2022 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 018-042397
Ispravak
26/01/2022 00:00
2021/S 253-672023
Poziv na nadmetanje
29/12/2021 00:00